top of page
pexels-karolina-grabowska-4506105.jpg

ALGEMENE KINESITHERAPIE

De algemene kinesitherapie richt zich op het behandelen van klachten van het bewegingsapparaat (spieren, pezen, ligamenten, gewrichten). Deze problemen kunnen o.a. ontstaan door blessures, operatieve ingrepen, neurologische aandoeningen, ziekte en ouderdom. We behandelen zowel acute als chronische klachten d.m.v. specifieke oefentherapie, mobilisatietechnieken en massagetechnieken.

relaxation-684716_1920_edited.jpg

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Om de oorzaak van functiestoornissen te achterhalen wordt er een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek uitgevoerd.

Via o.a. manipulaties, mobilisaties van gewrichten, neurogene mobilisaties, stretching- technieken en harmonische oscillaties trachten we disfuncties te herstellen, zodat u uw normale activiteiten pijnvrij kan hernemen.

massage-2441746_1920.jpg

MYOFASCIALE THERAPIE

Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door het fout functioneren van één of meerdere spieren. In deze spieren kunnen zich pijnpunten ontwikkelen, deze punten worden ‘Triggerpoints’ genoemd. Triggerpoints veroorzaken pijn met een specifieke uitstralingszone. Zo kunnen bijvoorbeeld triggerpoints in nek- en schouderregio hoofdpijn veroorzaken.

 

Deze triggerpoints kunnen manueel behandeld worden of door middel van Dry Needling.

Dry Needling is een behandelmethode waarbij met een dun naaldje door huid en spier direct in het triggerpoint geprikt wordt, met als doel pijnverlichting en ontspannen van de spier.

 

Myofasciale therapie vormt meestal slechts een onderdeel van een totaalaanpak om nieuwe disfuncties in spieren te voorkomen. Hiervoor moeten we samen op zoek naar de werkelijke oorzaak van het probleem en trachten zo de balans te herstellen.

pexels-pixabay-161477.jpg

MANUELE LYMFEDRAINAGE VODDER

Het menselijk lichaam bestaat voor ⅔ uit vocht dat zich in en rond alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen bevindt. Alle processen die via het lichaamsvocht gebeuren, noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in balans is.

Met manuele lymfedrainage kunnen wij direct en indirect deze waterhuishouding beïnvloeden, waardoor wij een brede verzameling van klachten kunnen behandelen: zwelling (oedeem), verstuikingen, spierpijnen, bloedcirculatiestoornissen, aandoeningen van neus/keel/oor, stress, klachten aan het zenuwstelsel...
 

Voor meer informatie kan u altijd een kijkje nemen op de officiële website van de Vodderschool:

www.vodderschool.be/manuele-lymfdrainage-am-vodder

pexels-anna-shvets-3846157.jpg

PRE - EN POSTOPERATIEVE REVALIDATIE

Tijdens pre-operatieve sessies staan informatie, pijncontrole en behoud van conditie centraal. Door voor de operatie uw gewrichten en spieren in een goede conditie te brengen, zal het herstel nadien beter verlopen.

 

Postoperatief zorgen we voor een optimaal herstel van alle betrokken weefsels en structuren d.m.v. aangepaste mobilisaties, actieve oefentherapie, eventueel aangevuld met manuele en/ of myofasciale behandeltechnieken.

Samen maken we een revalidatieschema op maat.

pexels-karolina-grabowska-4397831.jpg

SPORTREVALIDATIE

We begeleiden zowel competitieve alsook recreatieve sporters na een sportletsel ontstaan door trauma en/of overbelasting.

Binnen deze revalidatie vormt actieve oefentherapie een belangrijk onderdeel, eventueel ondersteund door manuele en/ of myofasciale behandeltechnieken.

We streven naar een optimaal lichamelijk herstel, zodat u op een verantwoorde manier uw sport kan hervatten.

pexels-maksim-goncharenok-6094021.jpg

TAPING

Pijn of overbelasting kan een reactie van de spieren uitlokken die gepaard gaat met overactiviteit of inhibitie. Op lange termijn kan dit leiden tot een beperking van bewegingsmogelijkheden en zelfs chronische pijn. 
 

Medical taping is het aanbrengen van kinesiotape om deze lichamelijke problemen te verhelpen en te voorkomen. De gekleurde en elastische tape ondersteunt het spierstelsel en beïnvloedt de neuromusculaire en circulatoire systemen zonder dat u door de tape beperkt wordt in bewegen. 
 

Naast medical taping kunnen wij ook de klassieke niet-elastische tape aanleggen om net een bewegingsbeperking van een gewricht te bekomen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om na een enkelverstuiking sneller terug te kunnen sporten of werken. 

pexels-freestocksorg-57529.jpg

PRE - EN POSTNATALE KINESITHERAPIE

Wij begeleiden de vrouw tijdens en na haar zwangerschap, op fysiek en psychisch vlak. De typische klachten worden aangepakt en we helpen de toekomstige mama in de voorbereiding op de geboorte.

 

Tijdens de zwangerschap wordt er aandacht besteed aan circulatieoefeningen, eventuele rug- en bekkenklachten, ademhalingsoefeningen en relaxatie houdingen.

 

Na de bevalling is het zeer belangrijk om aandacht te schenken aan het versterken van het spierkorset van de bekkengordel, meer bepaald de buik-, rug- en bekkenbodemspieren.

child-1864718_1920.jpg

PEDIATRIE

Tijdens de therapie staat de motorische ontwikkeling en het motorisch leren altijd centraal. Wij behandelen vooral kinderen en adolescenten met orthopedische aandoeningen, groeiproblemen en sportletsels. Wie moeilijkheden heeft met coördinatie of grove motorische vaardigheden (vb. evenwicht, bal gooien/vangen...) kan ook bij ons terecht.

bottom of page